Deksketoprofen

(w postaci deksketoprofenu z trometamolem) – należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

Szybki początek działania przeciwbólowego

T = czas do osiągnięcia stężenia maksymalnego (Cmax) we krwi.

Dobra tolerancja

Możliwość stosowania
przed posiłkiem

Nie zawiera laktozy