Ketesse®25 należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka dobowa to 1 powlekana tabletka (25 mg) co 8 godzin.

Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 powlekanych tabletek (75 mg).

W przypadku ostrego bólu, kiedy potrzebna jest szybsza ulga zaleca się przyjmowanie leku na pusty żołądek (co najmniej 30 minut przed posiłkiem), co spowoduje szybsze wchłanianie leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży.
Tego leku nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.