Niniejsza strona internetowa jest udostępniana przez BERLIN-CHEMIE AG.

BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa

Tel.: +48 22 5 66 21 00
Faks: +48 22 5 66 21 01